wtorek, 27 marca 2012

zapraszamy na kwietniowe spotkania naszego kółka samokształceniowego

Kółko samokształceniowe 12.04, godz. 18.30, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków
Paulina Szkudlarek wygłosi referat pt. „Neorodziny i postrodziny na wolnym rynku”.

Podczas spotkania zostanie poddana refleksji problematyka rodziny jako konstrukcji dopasowywanej do doraźnie aktualnych warunków ekonomicznych, i – jako takiej – ideologizowanej w nowoczesności (nowożytności) oraz we współczesności. Postawione będą pytania, na ile prawomocna jest diagnoza „kryzysu rodziny” w kontekście związanego z socjologicznymi (demograficznymi, ekonomicznymi,
politycznymi) preferencjami gospodarki kapitalistycznej dyskursu publicznego, oraz w jaki sposób nienormatywne (nienuklearne) konstelacje rodzinne – tu roboczo nazwane neorodzinami i postrodzinami – mogą dowodzić abstrakcyjności, a zarazem niejasności skądinąd powszechnie rozumianego pojęcia rodziny. Dla obniżenia poziomu abstrakcji wystąpieniu będzie towarzyszyć prezentacja humorystycznego materiału ilustracyjnego.

Paulina Szkudlarek – doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, zainteresowana m. in. metodologią badań feministycznych i queerowych, teorii krytycznych i subaltern studies.

Kółko samokształceniowe 19.04, godz. 18.30, Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a, Kraków
Krzysztof Wołodźko wygłosi referat pt. „Potrzeba równości”.

Idea równości była jedną z idei przyświecających Rewolucji Francuskiej. Równość - hasło społeczne, polityczne, bliskie społeczeństwom demokratycznym. Czy jednak w dzisiejszym świecie jest miejsce na równość? Czy społeczeństwa, elity polityczne odwołujące się do idei demoliberalnych traktują równość na serio? Czy w świecie, w którym coraz kolejne trudności ekonomiczne, bytowe, socjalne są pretekstem do pogłębiania nierówności możemy mieć nadzieją na bardziej egalitarne społeczeństwo? Kanwą wystąpienia "Potrzeba równości" będzie głośna książka "Duch równości", autorstwa Richarda Wilkinsona i Kate Pickett. Jej autorzy, opierając się wynikach ponad 30 lat swojej pracy twierdzą, że duże nierówności są niekorzystne dla wszystkich warstw społecznych. Przyjrzyjmy się zatem przyczynom i społecznym konsekwencjom nierówności, by porozmawiać o tym, czy równość rzeczywiście jest szansą na bardziej sprawiedliwe, żyjące w dobrostanie społeczeństwa i państwa. I czy równość może stać się jednym ze znaków wyróżniających świata po kapitalizmie. I czy może to być lepszy świat.

Krzysztof Wołodźko - stały współpracownik "Nowego Obywatela", bloger, uczestnik belwederskich debat Idee Nowego Wieku, uczestnik cyklu programów dokumentalnych "System 09", "System: Rewolucja Solidarności".

Strony kółek na Facebooku:
http://www.facebook.com/events/201390126631238/
http://www.facebook.com/events/399263690084679/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz