czwartek, 8 października 2015

Dzieło sztuki albo wywrotowy efekt powszechnego utowarowienia

13.10.2015 (wtorek), godz. 19 / Dzieło sztuki albo wywrotowy efekt powszechnego utowarowienia
Kółko samokształceniowe towarzyszące projektowi „po kapitalizmie”

Kuratorka: Aneta Rostkowska
Miejsce: sala audiowizualna
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy
W ramach zadania „Środowiska sztuki. Kształcenie kadr kultury”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy na pierwsze w tym sezonie spotkanie kółka samokształceniowego „po kapitalizmie” zatytułowane „Dzieło sztuki albo wywrotowy efekt powszechnego utowarowienia”. Tematem październikowej odsłony będzie relacja sztuki i kapitalizmu, a w szczególności pojęcie sztuki jako towaru.

Czy opozycja między autonomią i utowarowieniem jest przyczyną obecnej antynomicznej sytuacji sztuki i jej ambiwalentnego stosunku względem kapitału? W jaki sposób współczesny kapitalizm znajduje w polu sztuki swój wzór i ideał? Jeśli autonomia sztuki jest formą ideologii, która jak każda forma ideologii wg klasycznej marksowskiej definicji zasłania swe rzeczywiste warunki możliwości (tkwiące w świecie społecznym), to czy zasłania je przy użyciu tego samego mechanizmu, za pomocą którego towar maskuje rzeczywiste relacje społeczne i przedstawia relacje między ludźmi jako relacje między rzeczami? Czy absolutne dzieło sztuki pokrywa się z absolutnym towarem? Czy wolne dzieło sztuki jest ideologicznym fetyszem?

Tekst wprowadzający do spotkania: http://bunkier.art.pl/?wydarzenia=dzielo-sztuki-albo-wywrotowy-efekt-powszechnego-utowarowienia
Prowadzenie: Artur Szachniewicz
Lektura: Stewart Martin, „The absolute artwork meets the absolute commodity”, „Radical Philosophy” 146 (Nov/Dec 2007).

Stewart Martin – badacz zajmujący się filozoficzną krytyką kapitalizmu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kulturą i sztuką współczesną.
Artur Szachniewicz – (1983) absolwent filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magisterium obronił w Katedrze Logiki w 2007 roku. Od tamtej pory prywatnie zainteresowany jest różnymi obszarami filozofii. Zawodowo niezwiązany ze środowiskiem akademickim.

O kółku samokształceniowym:
Kółko samokształceniowe jest nieformalną strukturą edukacyjną działającą od 2012 roku w Bunkrze Sztuki w ramach projektu „po kapitalizmie” kuratorowanego przez Anetę Rostkowską. Obecnie w ramach spotkań kółka dyskutowane są teksty autorów oferujących nowe spojrzenie na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym.

O projekcie:
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce „Rzecz-pospolita” (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberta Esposita i Tadeusza Sławka. W ramach projektu w dniach 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w duchu nowego instytucjonalizmu w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, takie jak m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.

Partnerzy:
DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Platypus Affiliated Society
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres: pokapitalizmie@gmail.com.
Uczestnikom udostępniamy folder na dysku Google ze wszystkimi tekstami dyskutowanymi na spotkaniach kółka.