czwartek, 8 października 2015

Dzieło sztuki albo wywrotowy efekt powszechnego utowarowienia

13.10.2015 (wtorek), godz. 19 / Dzieło sztuki albo wywrotowy efekt powszechnego utowarowienia
Kółko samokształceniowe towarzyszące projektowi „po kapitalizmie”

Kuratorka: Aneta Rostkowska
Miejsce: sala audiowizualna
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy
W ramach zadania „Środowiska sztuki. Kształcenie kadr kultury”.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy na pierwsze w tym sezonie spotkanie kółka samokształceniowego „po kapitalizmie” zatytułowane „Dzieło sztuki albo wywrotowy efekt powszechnego utowarowienia”. Tematem październikowej odsłony będzie relacja sztuki i kapitalizmu, a w szczególności pojęcie sztuki jako towaru.

Czy opozycja między autonomią i utowarowieniem jest przyczyną obecnej antynomicznej sytuacji sztuki i jej ambiwalentnego stosunku względem kapitału? W jaki sposób współczesny kapitalizm znajduje w polu sztuki swój wzór i ideał? Jeśli autonomia sztuki jest formą ideologii, która jak każda forma ideologii wg klasycznej marksowskiej definicji zasłania swe rzeczywiste warunki możliwości (tkwiące w świecie społecznym), to czy zasłania je przy użyciu tego samego mechanizmu, za pomocą którego towar maskuje rzeczywiste relacje społeczne i przedstawia relacje między ludźmi jako relacje między rzeczami? Czy absolutne dzieło sztuki pokrywa się z absolutnym towarem? Czy wolne dzieło sztuki jest ideologicznym fetyszem?

Tekst wprowadzający do spotkania: http://bunkier.art.pl/?wydarzenia=dzielo-sztuki-albo-wywrotowy-efekt-powszechnego-utowarowienia
Prowadzenie: Artur Szachniewicz
Lektura: Stewart Martin, „The absolute artwork meets the absolute commodity”, „Radical Philosophy” 146 (Nov/Dec 2007).

Stewart Martin – badacz zajmujący się filozoficzną krytyką kapitalizmu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kulturą i sztuką współczesną.
Artur Szachniewicz – (1983) absolwent filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magisterium obronił w Katedrze Logiki w 2007 roku. Od tamtej pory prywatnie zainteresowany jest różnymi obszarami filozofii. Zawodowo niezwiązany ze środowiskiem akademickim.

O kółku samokształceniowym:
Kółko samokształceniowe jest nieformalną strukturą edukacyjną działającą od 2012 roku w Bunkrze Sztuki w ramach projektu „po kapitalizmie” kuratorowanego przez Anetę Rostkowską. Obecnie w ramach spotkań kółka dyskutowane są teksty autorów oferujących nowe spojrzenie na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym.

O projekcie:
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce „Rzecz-pospolita” (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberta Esposita i Tadeusza Sławka. W ramach projektu w dniach 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w duchu nowego instytucjonalizmu w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, takie jak m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.

Partnerzy:
DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Platypus Affiliated Society
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres: pokapitalizmie@gmail.com.
Uczestnikom udostępniamy folder na dysku Google ze wszystkimi tekstami dyskutowanymi na spotkaniach kółka.

środa, 10 czerwca 2015

Lenistwo. Piknik kółka samokształceniowegoTen sezon spotkań kółka samokształceniowego „po kapitalizmie” zamykamy piknikiem w Parku Krakowskim. W niedzielę będziemy rozmawiać o lenistwie. Weźcie prowiant!

Zbiórka 14 czerwca o 14 pod Bunkrem Sztuki.

W oparciu o tekst „Przyszłość bez pracy?” Stanleya Aronowitza i Williama DiFazio zastanowimy się, czy rzeczywiście praca potwierdza nasze ja i buduje naszą tożsamość. Ponadto porozmawiamy o warunkach umożliwiających niepracę, o wpływie ilości wolnego czasu na kondycję społeczeństwa obywatelskiego, o zarządzaniu własnym czasem umożliwiającym skrócenie dnia pracy i o tym, co będziemy robić, kiedy w przyszłości praca się skończy. Dodatkowo proponujemy przeczytanie tekstu Aarona Schustera z licznymi przykładami na to, że nie jest łatwo nic nie robić, a także tekstu Svena Lüttickena o wyzwoleniu przez lenistwo.

Lektura podstawowa:

 1. S. Aronowitz, W. DiFazio, tłum. E. Mikina, „Przyszłość bez pracy?”, w: K. Gutfrański (red.), „Praca i wypoczynek”, Instytut Sztuki Wyspa 2012, s. 365–409.

Lektury uzupełniające:

 1. S. Lütticken, „Liberation through laziness. Some chronopolitical remarks”                                           http://moussemagazine.it/articolo.mm?id=1071
 2. A. Schuster, “It is Very Difficult to Do Nothing. Notes on Laziness”.

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku uprzejmie prosimy o zgłoszenia e-mailowe na adres: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom udostępniamy folder na dysku Google ze wszystkimi tekstami dyskutowanymi na spotkaniach kółka.

Prowadzenie: Anna Marjankowska i Aneta Rostkowska


Stanley Aronowitz – profesor socjologii, kulturoznawstwa i urban education w Centrum Studiów Podyplomowych The City University of New York (CUNY). Wieloletni działacz polityczny i krytyk kultury oraz adwokat organizacji pracowniczych. Autor wielu książek poświęconych zagadnieniom klasy, kultury, socjologii, nauki i polityki. W 2002 roku przewodził działaniom na rzecz zachowania przez Partię Zielonych oficjalnego prawa do głosowania w Nowym Jorku, w tym samym roku ubiegał się z jej mandatu o fotel gubernatora. W 2005 roku był współzałożycielem czasopisma „Situations: Project of the Radical Imagination”. Wraz z wiodącą grupą intelektualistów – pracowników akademickich i studentów – zainicjował działania zmierzające do utworzenia Center for Cultural Studies (obecnie: Center for the Study of Culture, Technology and Work). Jego najnowsze publikacje to: „How Class Works: Power and Social Movement” (2004), „Just Around the Corner: The Paradox of the Jobless Recovery” (2005), „Left Turn: Forging a New Political Future” (2006), „Against Schooling: For an Education That Matters (The Radical Imagination)” (2008).

William DiFazio – profesor socjologii na St. John University w Nowym Jorku, jego działalność badawcza skupia się na takich dziedzinach jak praca i technologia, socjologia miejska i teoria społeczna. Przez wiele lat DiFazio był aktywistą organizacji walczących o sprawy lokalnych społeczności (American Civil Rights Movement, Hunger Action Network of New York State, St. John’s Bread and Life Soup Kitchen od Brooklyn). W roku 2007 jego książka „Ordinary Poverty” była nominowana do nagrody Harry Chapin Media Award, którą – za wybitne przedstawienie problemu głodu i ubóstwa – wyróżniane są publikacje drukowane i elektroniczne. Był przewodniczącym elektem (2006–2007) i przewodniczącym (2007–2008) sekcji marksistowskiej Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego (ASA). Jest autorem wielu książek i artykułów o ubóstwie w Ameryce i na świecie, m.in. „Longshoremen: Community and Resistance on the Brooklyn Waterfront (Critical Studies in Work and Community)” (1985) czy „Ordinary Poverty: A Little Food and Cold Storage” (2006).

Anna Marjankowska – studentka tekstów kultury i zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od kilku lat zainteresowana ekonomią pracy artystów i pracowników instytucji kultury, pracowała w zespole ankieterów przy ostatnich badaniach Wolnego Uniwersytetu Warszawy (raport do pobrania: http://www.beczmiana.pl/975,fabryka_sztuki_warszawa_2703.html). Prywatnie lubi czyste powietrze i śmieszne koty.


O projekcie „po kapitalizmie”:
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce „Rzecz-pospolita” (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberta Esposita i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype’a) dr Krzysztof Nawratek (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”. Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w duchu nowego instytucjonalizm w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.

Kuratorka: Aneta Rostkowska


Partnerzy:
Nowy Obywatel (www.nowyobywatel.pl)
Nowe Peryferie (nowe-peryferie.pl)
Platypus Affiliated Society (www.platypus1917.org)
Praktyka Teoretyczna (www.praktykateoretyczna.pl)
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ (www.film.uj.edu.pl)
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ (www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl/kolo-naukowe-tekstow-kultury2)
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ (www.facebook.com/sekcja.marksowska?fref=ts)

sobota, 16 maja 2015

Détournement i sztuka w epoce ich cyfrowo-społecznej (nie)reprodukowalności. Weekendowe seminarium z Benedictem Seymourem


(if you are looking for English version, please scroll down)


W obliczu niszczenia społecznej reprodukcji przez państwo i kapitał – jak odróżnić kulturową i artystyczną negację od restrukturyzacji oraz ograniczania konsumpcji i reprodukcji dyktowanych przez zorientowany na skromność (austerity) kapitalizm? Jeśli „dialektyka może rozbijać cegły", co może zrobić dialektyka, gdy dostarczone cegły są już częściowo porozbijane, a z każdym nowym i już walącym się budynkiem pojawia się nowy blok alienacji?

Serdecznie zapraszamy do Bunkra Sztuki w przyszły weekend!  Następne spotkanie kółka samokształceniowego projektu „po kapitalizmie” wyjątkowo odbędzie się w formie dwudniowego seminarium. 23 i 24 maja gościć będziemy Benedicta Seymoura – artystę i wykładowcę na Wydziale Sztuk Pięknych w Goldsmith, University of London.

Tematem obu spotkań będzie genealogia i potencjał techniki przechwytywania (détournement) dla sztuki krytycznej,    w szczególności wideo. Według jego twórców détournement to działanie, w ramach którego fragmenty zdegenerowanego i uprzedmiotowionego materiału kulturowego, którymi zarzuca nas kapitalizm, zostają oderwane od ich pierwotnego kontekstu i celu (czyli propagandy na rzecz świata ersatzowego życia i akumulacji kapitału) i uwolnione, aby stać się ludyczno-subwersywnymi i krytycznymi burleskami wszystkiego, co istnieje. Przechwytywanie to kulturowa krytyka coraz bardziej obecnej w kulturze formy towaru oraz sposób na obrócenie języka kapitału przeciw niemu samemu. Przejmuje ono modernistyczne techniki bricolage i radykalizuje je w zgodzie z rewolucyjną i skupiającą się na społeczeństwie konsumpcyjnym negatywnością oraz pragnieniami.


W ramach pierwszego spotkania obejrzymy film autorstwa Seymoura „La Ré”, który jest (non)reprodukcją filmu             „La Jetée” Chrisa Markera z 1962 roku. Jego celem jest radykalna rekonfiguracja polityki i kultury po roku 2008 poprzez recykling i transformację kluczowego dzieła science fiction. Film składa się wyłącznie z animowanych gifów i memów. Podczas niedzielnego seminarium będziemy zajmować się zarówno filmem (obejrzymy „Can Dialectics Break Gravity?” Benedicta Seymoura i Matthew Noel-Toda), jak i przyjrzymy się tekstom teoretycznym.


Lektury podstawowe:
 1. Guy Debord, „A User’s Guide to Détournement” www.bopsecrets.org/SI/detourn.htm
 2. Fredric Jameson, „Culture and Finance Capital”, w: „The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983–1998”, Verso 1998.


Lektury uzupełniające:
 1. Scenariusz i notatki do filmu Guya Deborda „In girum imus nocte et consumimur igni”:
   
  www.bopsecrets.org/SI/debord.films/ingirum.htm
 2. DOIN’ IT TO DEATH: wywiad ze Stewartem Home przeprowadzony przez Rodriga Nunesa (fragment o détournement i bricolage): www.stewarthomesociety.org/interviews/nunes.htm
 3. Melanie Gilligan, „Notes on Art, Finance and the Un-Productive Forces” (s. 15-30):  www.transmissiongallery.org/files/Publication/GI_2008.pdf 
 4. Teksty autorstwa Benedicta Seymoura: „Creativity’s Rainbow” (2009),  „Notes on non-reproduction and art” (2014):
   
  www.metamute.org/editorial/articles/creativitys-rainbow      


Ramowy plan seminarium:

23 maja (sobota)
18.00-20.30: projekcja filmu „La Ré” Benedicta Seymoura + wykład i dyskusja

24 maja (niedziela)
11.00-15.15 (przerwa 12.45-13.45)
seminarium z Benedictem Seymourem – projekcja filmu „Can Dialectics Break Gravity?” (Benedict Seymour i Matthew Noel-Tod) + teksty teoretyczne (G. Debord, F. Jameson)

Oba spotkania odbędą się w języku angielskim. Wstęp wolny.
Uwaga: prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w niedzielnym spotkaniu (druga część seminarium) na adres e-mailowy: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom udostępnimy teksty w postaci plików PDF.Benedict Seymour – twórca tekstów i filmów, muzyk i artysta. Zajmuje się sposobami ukazywania przez kino narzuconego przez kapitał kryzysu reprodukcji społecznej. Napisał i wyreżyserował filmy na temat rewitalizacji i gentryfikacji . Tworzył muzykę w ramach grup Antifamily i Petit Mal. Współredagował magazyn „Mute”. Obecnie wykłada na Wydziale Sztuk Pięknych, Goldsmiths, University of London.O projekcie „po kapitalizmie”:
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce „Rzecz-pospolita” (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberta Esposita i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype’a) dr Krzysztof Nawratek*. Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”. Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w duchu nowego instytucjonalizm w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.
*część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”
ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Partnerzy:

DoxoTronica www.facebook.com/StowarzyszenieDOXOTRONICA
Nowy Obywatel www.nowyobywatel.pl
Nowe Peryferie www.nowe-peryferie.pl
Platypus Affiliated Society www.platypus1917.org
Praktyka Teoretyczna www.praktykateoretyczna.pl
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ www.film.uj.edu.pl
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl/kolo-naukowe-tekstow-kultury2
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ www.facebook.com/sekcja.marksowska?fref=ts
Détournement and art in the age of their digital-social (non-)reproduction. A movie screening and a seminar with Benedict Seymour


We would like to invite you to an open two-day seminar with Benedict Seymour that will take place between 23th and 24th May (next weekend) in Bunkier Sztuki gallery in Kraków. We will read and discuss key texts on détournement, non-reproduction, and art. We will watch and critique some of the classic instances of détournement in film and then a few recent experiments in repeating détournement critically. The key-point of the Saturday meeting will be a screening of Benedict Seymour's „La Ré” - a non-reproduction of Chris Marker’s La Jetée (1963) which attempts to present a radical remapping of politics and culture post-2008 by recycling and transforming a seminal work of science fiction. The film is composed entirely of animated gifs and memes. The starting point of the second meeting will be Debord's 'A User’s Guide to Détournment' and Frederic Jameson's 'Culture and Finance Capital'.

This seminar will be exploting the genealogy and potential of the technique of détournement for critical art, specifically video. According to its formulators, détournement is a practice whereby fragments of the degraded and reified cultural material thrown at us by capitalism are ripped out of their context and purpose as propaganda for a world of ersatz life and capital accumulation and liberated to perform ludic subversive and critical burlesques of everything existing. It is a cultural critique of an increasingly acculturated commodity form and a way of turning the language of capital against itself. It takes modernist techniques of bricolage and radicalises them in line with revolutionary, and specifically consumer-society-focused, negativity and desires.

In an era in which détournement’s key moves and gestures have become automated, where algorithms do what artists should be doing, and artists are reduced to the appendices of algorithms and fictitious capital, the commodity’s domination of social existence in its entirety has reached hyperbolic proportions. In addition, in a thousand ways, the techniques of ripping and breaking, fragmenting and recombining have become the formula for contemporary capitalist self-reproduction. As the state and capital destroy social reproduction, what is to distinguish cultural and artistic negation from the restructuring and constriction of consumption and reproduction dictated by an austerity oriented capitalism? If dialectics can break bricks, what can it do when the bricks arrive pre-broken and the collapsing new buildings don't even last as long as the highrise blocs of alienation critiqued by Debord and the Situationist International?

Here's the plan:
23th May (Saturday)
6-8.30 pm: movie screening: „La Ré”, Benedict Seymour + lecture/discussion  

24th May(Sunday)
11 am - 3.15 pm – seminar: movie + discussion on theoretical texts:
 1. Guy Debord, „A User’s Guide to Détournement” www.bopsecrets.org/SI/detourn.htm
 2. Fredric Jameson, „Culture and Finance Capital”, in: „The Cultural Turn: Selected Writings on the Postmodern 1983–1998”, Verso 1998.


Additional texts:
 1. The screenplay and notes to Debord’s In girum imus nocte et consumimir igni.http://www.bopsecrets.org/SI/debord.films/ingirum.htm
 2. DOIN’ IT TO DEATH: Stewart Home Interviewed by Rodrigo Nunes [section on detournement and bricolage]http://www.stewarthomesociety.org/interviews/nunes.htm
 3. Texts by Benedict Seymour inc: ‘Notes on non-reproduction and art’ (2014), Creativity’s Rainbow’ (2009)
If you would like to participate in the seminar on Sunday, please send an email to: pokapitalizmie@gmail.com. We will send you all texts in pdf format if needed.


Benedict Seymour is a writer, musician and artist. His activity includes theoretical and artistic forms of research, from literary fiction to soundtracks to filmic meditations on Marxian philosophy. He is currently completing an 80 minute ‘re-make’ of Chris Marker’s La jetée that uses animated gifs snipped out of cinematic derivatives of that film in an attempt to ‘repeat’ Marker’s film and so explore the ambivalence of (artistic and social) reproduction in contemporary culture. 
Seymour’s recent writing has pursued a parallel exploration of the notion of contemporary capitalist aesthetics as a new kind of shock (doctrine), in which the trauma of ‘primitive accumulation’ is at once buffered and protracted, suppressed and raised to a higher power. This research emerged out of Seymour’s earlier exploration in writing and film of the shock and looting involved in urban regeneration and gentrification with The London Particular . He explored the links between financialisation and cultural-social contraction in a number of articles and essays for Mute magazine (of which he was Deputy Editor 2003-08), including 'Fear Death by Water: The Regeneration Siege in Central Hackney’  and 'Drowning by Numbers: The Non-Reproduction of New Orleans' (2006). He has made music with Antifamily and Petit Mal and created soundtracks for Melanie Gilligan's films Crisis in the Credit System, Popular Unrest and The Common Sense.
Recent film works include ‘La Re’ (2015), ‘Can Dialectics Break Gravity?’ (2014) with Matthew Noel Tod and ‘Bang!’ (2012), for which he wrote the script. His next project is a 'film-opera' based on Mann’s Doctor Faustus, positing the birth of financialisation out of musical minimalism, tracing an arc from 1962-1971-to the present ‘Big Society’ and a geopolitics of ‘lessness’.


niedziela, 19 kwietnia 2015

„We will sing to the infinity of the present and abandon the illusion of a future” Koniec przyszłości według Franco „Bifo” Berardiego

W najbliższy wtorek zapraszamy na kolejną odsłonę kółka samokształceniowego „po kapitalizmie”. Tym razem przyczynkiem do dyskusji będą pomysły włoskiego filozofa i aktywisty Franco „Bifo” Berardiego, które proponuje
on w książkach „After the Future” (2011) i „Uprising” (2012).

Na spotkaniu  zanalizujemy dwa fragmenty wspomnianych manifestów:
 1. Franco „Bifo” Berardi, „Exhaustion and Subjectivity”, w: Franco „Bifo” Berardi, „After the Future”, AK Press 2011, s. 95–129
  www.libcom.org/files/AfterFuture.pdf
 2. Franco „Bifo” Berardi, „Poetry and finance”, w: Franco „Bifo” Berardi, „The Uprising. Poetry and Finance, Semiotext(e) / Intervention Series”, 2012, s. 134–169
  www.selforganizedseminar.files.wordpress.com/2011/08/franco-berardi-the-uprising-on-poetry-and-finance-1.pdf
o  Czy manifest futurystyczny może nas wciąż inspirować?
o   Na czym polega „koniec przyszłości”?
o   Co mają z sobą wspólnego poezja i kapitalizm?
o   Czym jest pojedynczość (singularity)?      
o   Czy wyczerpanie, depresja i wycofanie mają rewolucyjny potencjał?

Prowadzenie: Hubert Gromny i Aneta Rostkowska

Zakreślcie w kalendarzu: 21 kwietnia, godzina 19. Bunkier Sztuki, Sala Audiowizualna

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom będziemy przesyłać teksty w plikach PDF.


O projekcie „po kapitalizmie”:
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce „Rzecz-pospolita” (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype’a) dr Krzysztof Nawratek (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”:ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”. Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii.

Kuratorka: Aneta Rostkowska


Partnerzy:
DoxoTronica (www.facebook.com/StowarzyszenieDOXOTRONICA)
Nowy Obywatel (www.nowyobywatel.pl)
Nowe Peryferie (nowe-peryferie.pl)
Platypus Affiliated Society (www.platypus1917.org)
Praktyka Teoretyczna (www.praktykateoretyczna.pl)
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ (www.film.uj.edu.pl)
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ, Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ (www.antropologia.polonistyka.uj.edu.pl/kolo-naukowe-tekstow-kultury2)
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ (www.facebook.com/sekcja.marksowska?fref=ts)

wtorek, 6 stycznia 2015

Kolejne spotkanie kółka samokształceniowego! 13 stycznia o godz. 19.00 w Bunkrze Sztuki!

Zapraszamy na kolejne spotkanie kółka samokształceniowego projektu "po kapitalizmie". W tym roku przedmiotem naszego zainteresowania są teksty oferujące nowe spojrzenia na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury i dyskusji.

Na spotkaniu 13 stycznia dyskutować będziemy o genezie współczesnych internetów, pracy niematerialnej w środowisku cyfrowym oraz alternatywnych sposobów produkcji i dystrybucji w dobie tzw. „nowych mediów”.

Pretekstem do rozmowy będzie manifest Telekommunisten, niemieckiej grupy artystycznej, której prace wpisują się w nurt sztuki post-cyfrowej, podejmującej zagadnienia polityczności technologii komunikacyjnych. Dmytri Kleiner, autor manifestu, przygląda się korporacyjnym taktykom temperowania rewolucyjnego potencjału komunikacji peer2peer (p2p). Analizuje rozwój Internetu od Usenetu, przez sieci WWW, aż po web 2.0 i media społecznościowe, proponuje druzgocącą krytykę obecnego systemu praw autorskich, a w końcu hackuje nawet Manifest Komunistyczny, dostosowując go do dzisiejszych problemów. Aby Internet rzeczywiście stał się technologią „po kapitalizmie” - twierdzi Kleiner – należy przenieść sposoby produkcji charakterystyczne dla sieci p2p także na produkcję materialną. Jego propozycja wykracza poza dualizm realne/wirtualne i próbuje opisać środowisko cyfrowe z materialnej, a zarazem materialistycznej perspektywy. Oglądając prace Telekomunistów, zastanowimy się nad ich propozycją venture communism i zasadnością rewolucyjnych postulatów zorganizowanych wokół nowych mediów.

Na spotkaniu omawiać będziemy przede wszystkim dwa pierwsze podrozdziały manifestu - „Peer-to-peer Communism vs. The Client-Server Capitalism State” i „Manifesto of the Telekommunisten Network” (s. 8-28).

Link do tekstu: http://media.telekommunisten.net/manifesto.pdf

Prowadzenie: Michał Gulik

Informacje: www.pokapitalizmie.blogspot.com

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom udostępniamy folder na dysku Google ze wszystkimi tekstami dyskutowanymi na spotkaniach kółka.

O projekcie „po kapitalizmie”
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Rzecz-pospolita (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype'a) dr Krzysztof Nawratek. (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”.
Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii. Podsumowanie projektu: www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/01.Rostkowska.pdf

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Partnerzy:
DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Platypus
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ / Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

czwartek, 4 grudnia 2014

Krytyczność sztuki + Rancière + bell hooks + Beyoncé, czyli kolejne kółko samokształceniowe „po kapitalizmie”!!!

Na kółku 9 grudnia chcielibyśmy się zastanowić nad sposobami opisu i dowodzenia właściwymi dla tradycji krytycznej w domenie twórczości kulturowej.

Punktem odniesienia do dyskusji będzie rozdział drugi książki Jacquesa Ranciera “Emancipated Spectator” (2008) o tytule "Misadventures of critical thought", w którym autor podsuwa następujące rozpoznanie:

"Marksizm jaki znamy miał za zadanie obnażenie mitologii towaru, demistyfikowanie społeczeństwa konsumpcji i spektaklu. 40 lat temu miał on za zadanie zdemaskowanie mechanizmu dominacji, aby wyposażyć antykapitalistycznych bojowników w nowe sposoby obrony. Obrócił się jednak w swoje przeciwieństwo: nihilistyczną wiedzę o panowaniu towarów i spektaklu, zamieniając nic w nic i nic w jego obraz. Obecne rozejście się procedur krytycznych z jakąkolwiek perspektywą emancypacyjną wskazuje na istnienie paradoksu w samym sercu paradygmatu krytycznego. Wykpiwa on iluzyjność, ale pozostaje zamknięty w jej logice. Popada on w melancholijny i ironiczny dyskurs."

Ranciere nakłania do przemyślenia istoty krytyki i postkrytyki sztuki i zastąpienia pojedyńczego reżimu interpretacyjego pojęciem kreowania sporu (dissensus), każdorazowego otwierania danej sytuacji od wewnątrz. Jak możemy je rozumieć?

Proponujemy, by rozważania Ranciera umieścić w kontekście krytyki feministycznej i sztuki popularnej w sporze pomiędzy feministką bell hooks a Beyoncé jako egzemplifikację podziałów zasugerowanych przez filozofa.

Prowadzenie: Ewa Drygalska.

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom będziemy przesyłać tekst w pliku PDF.

O projekcie „po kapitalizmie”
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Rzecz-pospolita (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype'a) dr Krzysztof Nawratek. (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”.
Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii. Podsumowanie projektu: www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/01.Rostkowska.pdf

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Partnerzy:
DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Platypus
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ / Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

poniedziałek, 24 listopada 2014

Reaktywacja kółka samokształceniowego "po kapitalizmie"!

2 grudnia 2014 (wtorek), godz. 19 | Kółko samokształceniowe (w ramach projektu „po kapitalizmie”)
Miejsce: Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3A, Kraków
Potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka.
Roman Ingarden, O dyskusji owocnej słów kilka, 1961
W grudniu reaktywujemy kółko samokształceniowe projektu „po kapitalizmie”. Tym razem przedmiotem naszego zainteresowania będą teksty oferujące nowe spojrzenia na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury i dyskusji.

Na spotkaniu  zanalizujemy następujące teksty:

1. Antonio Negri, Metamorphoses, „Radical Philosophy” 2008, nr 149. Tekst dostępny online: www.pavilionmagazine.org/antonio-negri-metamorphoses
2. Michał Pospiszyl, Produktywność sztuki: między biopolitycznym wyzyskiem a polityczną wyobraźnią, w: Cecylia Malik. Rezerwat Miasto, red. Martyna Niedośpiał, Aneta Rostkowska, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Kraków 2013, s. 115–122. Książka dostępna online: www.issuu.com/bunkier_sztuki/docs/rezerwat_miasto9webii

Zastanowimy się nad odpowiedziami m.in. na następujące pytania:

Jaka jest relacja produkcji artystycznej do ogólnych stosunków produkcji w kapitalizmie? Czy sztuka tworzy nowe stosunki produkcji, czy reprodukuje istniejące?
Czym jest artystyczny sposób produkcji? Czy polega on po prostu na działalności artystów?
Na czym polega biopolityczny charakter produkcji artystycznej? Co oznacza utożsamienie pracy artystycznej z pracą kognitywną?
Jaka jest rola sztuki w społeczeństwie kapitalistycznym? Na czym może polegać etyczna rola sztuki jako pracy niematerialnej?
Kto jest podmiotem produkcji artystycznej? Kim jest autor w kontekście pracy kognitywnej opartej na wielości?
Według Davida Graebera „radykalna krytyka nie może się opierać na konstruowaniu zewnętrznej utopijnej rzeczywistości, a musi polegać na immanentnym powtórzeniu w innym niehegemonicznym języku performatywnego gestu, na którym opiera się aktualna władza” – czy zatem prace takich artystów jak Joanna Rajkowska, Roman Dziadkiewicz i Cecylia Malik są przykładami tej radykalnej krytyki?

Prowadzenie: Hubert Gromny, Aneta Rostkowska

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom będziemy przesyłać teksty w plikach PDF.

O projekcie „po kapitalizmie”
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Rzecz-pospolita (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype'a) dr Krzysztof Nawratek. (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: www.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013).  Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”.
Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii. Podsumowanie projektu: www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/01.Rostkowska.pdf

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Partnerzy:
Doxotronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ / Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ