czwartek, 4 grudnia 2014

Krytyczność sztuki + Rancière + bell hooks + Beyoncé, czyli kolejne kółko samokształceniowe „po kapitalizmie”!!!

Na kółku 9 grudnia chcielibyśmy się zastanowić nad sposobami opisu i dowodzenia właściwymi dla tradycji krytycznej w domenie twórczości kulturowej.

Punktem odniesienia do dyskusji będzie rozdział drugi książki Jacquesa Ranciera “Emancipated Spectator” (2008) o tytule "Misadventures of critical thought", w którym autor podsuwa następujące rozpoznanie:

"Marksizm jaki znamy miał za zadanie obnażenie mitologii towaru, demistyfikowanie społeczeństwa konsumpcji i spektaklu. 40 lat temu miał on za zadanie zdemaskowanie mechanizmu dominacji, aby wyposażyć antykapitalistycznych bojowników w nowe sposoby obrony. Obrócił się jednak w swoje przeciwieństwo: nihilistyczną wiedzę o panowaniu towarów i spektaklu, zamieniając nic w nic i nic w jego obraz. Obecne rozejście się procedur krytycznych z jakąkolwiek perspektywą emancypacyjną wskazuje na istnienie paradoksu w samym sercu paradygmatu krytycznego. Wykpiwa on iluzyjność, ale pozostaje zamknięty w jej logice. Popada on w melancholijny i ironiczny dyskurs."

Ranciere nakłania do przemyślenia istoty krytyki i postkrytyki sztuki i zastąpienia pojedyńczego reżimu interpretacyjego pojęciem kreowania sporu (dissensus), każdorazowego otwierania danej sytuacji od wewnątrz. Jak możemy je rozumieć?

Proponujemy, by rozważania Ranciera umieścić w kontekście krytyki feministycznej i sztuki popularnej w sporze pomiędzy feministką bell hooks a Beyoncé jako egzemplifikację podziałów zasugerowanych przez filozofa.

Prowadzenie: Ewa Drygalska.

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom będziemy przesyłać tekst w pliku PDF.

O projekcie „po kapitalizmie”
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Rzecz-pospolita (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype'a) dr Krzysztof Nawratek. (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”.
Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii. Podsumowanie projektu: www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/01.Rostkowska.pdf

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Partnerzy:
DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Platypus
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ / Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

poniedziałek, 24 listopada 2014

Reaktywacja kółka samokształceniowego "po kapitalizmie"!

2 grudnia 2014 (wtorek), godz. 19 | Kółko samokształceniowe (w ramach projektu „po kapitalizmie”)
Miejsce: Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3A, Kraków
Potrzeba dyskusji i jej istotna funkcja rodzi się bowiem nie z pragnienia czy żądzy przeforsowania własnego stanowiska w jakiejkolwiek sprawie (choć prawdą jest, że wiele dyskusji z tego to powodu bywa wytaczanych), lecz z ograniczoności i ułomności sił twórczych, a w szczególności poznawczych, poszczególnego człowieka.
Roman Ingarden, O dyskusji owocnej słów kilka, 1961
W grudniu reaktywujemy kółko samokształceniowe projektu „po kapitalizmie”. Tym razem przedmiotem naszego zainteresowania będą teksty oferujące nowe spojrzenia na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury i dyskusji.

Na spotkaniu  zanalizujemy następujące teksty:

1. Antonio Negri, Metamorphoses, „Radical Philosophy” 2008, nr 149. Tekst dostępny online: www.pavilionmagazine.org/antonio-negri-metamorphoses
2. Michał Pospiszyl, Produktywność sztuki: między biopolitycznym wyzyskiem a polityczną wyobraźnią, w: Cecylia Malik. Rezerwat Miasto, red. Martyna Niedośpiał, Aneta Rostkowska, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki oraz Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, Kraków 2013, s. 115–122. Książka dostępna online: www.issuu.com/bunkier_sztuki/docs/rezerwat_miasto9webii

Zastanowimy się nad odpowiedziami m.in. na następujące pytania:

Jaka jest relacja produkcji artystycznej do ogólnych stosunków produkcji w kapitalizmie? Czy sztuka tworzy nowe stosunki produkcji, czy reprodukuje istniejące?
Czym jest artystyczny sposób produkcji? Czy polega on po prostu na działalności artystów?
Na czym polega biopolityczny charakter produkcji artystycznej? Co oznacza utożsamienie pracy artystycznej z pracą kognitywną?
Jaka jest rola sztuki w społeczeństwie kapitalistycznym? Na czym może polegać etyczna rola sztuki jako pracy niematerialnej?
Kto jest podmiotem produkcji artystycznej? Kim jest autor w kontekście pracy kognitywnej opartej na wielości?
Według Davida Graebera „radykalna krytyka nie może się opierać na konstruowaniu zewnętrznej utopijnej rzeczywistości, a musi polegać na immanentnym powtórzeniu w innym niehegemonicznym języku performatywnego gestu, na którym opiera się aktualna władza” – czy zatem prace takich artystów jak Joanna Rajkowska, Roman Dziadkiewicz i Cecylia Malik są przykładami tej radykalnej krytyki?

Prowadzenie: Hubert Gromny, Aneta Rostkowska

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom będziemy przesyłać teksty w plikach PDF.

O projekcie „po kapitalizmie”
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Rzecz-pospolita (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype'a) dr Krzysztof Nawratek. (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: www.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013).  Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”.
Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii. Podsumowanie projektu: www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/01.Rostkowska.pdf

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Partnerzy:
Doxotronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ / Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ