wtorek, 6 stycznia 2015

Kolejne spotkanie kółka samokształceniowego! 13 stycznia o godz. 19.00 w Bunkrze Sztuki!

Zapraszamy na kolejne spotkanie kółka samokształceniowego projektu "po kapitalizmie". W tym roku przedmiotem naszego zainteresowania są teksty oferujące nowe spojrzenia na działalność artystyczną, w szczególności perspektywy sytuujące sztukę współczesną w kontekście społeczno-ekonomicznym. Serdecznie zapraszamy do wspólnej lektury i dyskusji.

Na spotkaniu 13 stycznia dyskutować będziemy o genezie współczesnych internetów, pracy niematerialnej w środowisku cyfrowym oraz alternatywnych sposobów produkcji i dystrybucji w dobie tzw. „nowych mediów”.

Pretekstem do rozmowy będzie manifest Telekommunisten, niemieckiej grupy artystycznej, której prace wpisują się w nurt sztuki post-cyfrowej, podejmującej zagadnienia polityczności technologii komunikacyjnych. Dmytri Kleiner, autor manifestu, przygląda się korporacyjnym taktykom temperowania rewolucyjnego potencjału komunikacji peer2peer (p2p). Analizuje rozwój Internetu od Usenetu, przez sieci WWW, aż po web 2.0 i media społecznościowe, proponuje druzgocącą krytykę obecnego systemu praw autorskich, a w końcu hackuje nawet Manifest Komunistyczny, dostosowując go do dzisiejszych problemów. Aby Internet rzeczywiście stał się technologią „po kapitalizmie” - twierdzi Kleiner – należy przenieść sposoby produkcji charakterystyczne dla sieci p2p także na produkcję materialną. Jego propozycja wykracza poza dualizm realne/wirtualne i próbuje opisać środowisko cyfrowe z materialnej, a zarazem materialistycznej perspektywy. Oglądając prace Telekomunistów, zastanowimy się nad ich propozycją venture communism i zasadnością rewolucyjnych postulatów zorganizowanych wokół nowych mediów.

Na spotkaniu omawiać będziemy przede wszystkim dwa pierwsze podrozdziały manifestu - „Peer-to-peer Communism vs. The Client-Server Capitalism State” i „Manifesto of the Telekommunisten Network” (s. 8-28).

Link do tekstu: http://media.telekommunisten.net/manifesto.pdf

Prowadzenie: Michał Gulik

Informacje: www.pokapitalizmie.blogspot.com

Uwaga! Osoby, które chciałyby wziąć udział w kółku, uprzejmie prosimy o zgłoszenia mejlowe: pokapitalizmie@gmail.com. Uczestnikom udostępniamy folder na dysku Google ze wszystkimi tekstami dyskutowanymi na spotkaniach kółka.

O projekcie „po kapitalizmie”
Projekt „po kapitalizmie” realizowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie od marca 2012 roku. Jego celem jest refleksja nad możliwością stworzenia systemu gospodarczego alternatywnego względem obecnie istniejącego. We wcześniejszej edycji projekt składał się z czterech ściśle związanych z sobą modułów – miasto, teoria, sztuka i życie codzienne. Moduł teoretyczny obejmował kółko samokształceniowe, w ramach którego wygłaszano referaty na tematy związane z projektem oraz dyskutowano o książce Rzecz-pospolita (Michael Hardt, Antonio Negri) przy wsparciu znawców tej problematyki (m.in. Ewy Majewskiej i Jana Sowy). Z inicjatywy Uniwersytetu Jagiellońskiego kółko gościło ponadto debatę z udziałem Roberto Esposito i Tadeusza Sławka. W ramach projektu 7–8 grudnia 2012 roku odbyła się konferencja „po kapitalizmie. od egoizmu do wspólnoty”. Wygłoszono 31 referatów, gościnie wystąpił (poprzez Skype'a) dr Krzysztof Nawratek. (część referatów z konferencji opublikowano w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna”: ww.praktykateoretyczna.pl/numery/pt-392013). Ponadto odbyła się projekcja filmu Isabelle Fremeaux, Johna Jordana i Kyprosa Kyprianou „Paths Through Utopia” oraz koncert Krakowskiego Chóru Rewolucyjnego. Konferencję zakończyło przygotowane przez Romana Dziadkiewicza i przyjaciół całonocne wydarzenie performatywne „orgia na koniec świata (jaki znamy)”.
Projekt „po kapitalizmie” wpisał się w eksperymentalne działania Bunkra Sztuki tworzone w odpowiedzi na współczesną sytuację społeczno-ekonomiczną, m.in. projekt „Wymiary utopii” czy aktywistyczne wystawy Łukasza Surowca i Cecylii Malik. W 2013 roku Bunkier Sztuki wraz z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody wydał książkę „Cecylia Malik. Rezerwat Miasto” na temat związków sztuki, aktywizmu i ekologii. Podsumowanie projektu: www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/01.Rostkowska.pdf

Kuratorka: Aneta Rostkowska

Partnerzy:
DoxoTronica
Nowy Obywatel
Nowe Peryferie
Platypus
Praktyka Teoretyczna
Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ
Koło Naukowe Tekstów Kultury UJ / Katedra Antropologii i Badań Kulturowych UJ
Sekcja Krytyki Marksowskiej Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz